Charter Groendaken!

27/10/2023

Doel van het charter

Groenblauw bouwen speelt als sector organisatie en ‘platform voor dak en gevelgroen’ al geruime tijd met het idee om een kwaliteitscharter aangaande groendaken uit te brengen waarin wordt verwacht dat plaasters van groendaken zich aan een aantal standaardvoorwaarden houden.

Het charter is een initiatief met als doel in de toekomst de kwaliteit van daktuinen op sectoraal niveau te borgen. Bijkomend pluspunt is dat het charter een indicator kan vormen voor bouwheren architecten en aannemers om een correcte en kwalitatieve keuze te maken wat betreft een plaaster van groendaken.

Let wel : Het charter is een minimummaatstaf waaraan moet worden voldaan door degene die zich engageert om kwaliteit te leveren. In specifieke gevallen en omstandigheden kan het gewenst zijn de lat hoger te leggen.

Documenten

Charter Groendaken!