Wat is een groengevel?

Groengevels hebben de laatste decennia een hele evolutie doorlopen en bieden op zowel esthetisch als architecturaal vlak vele mogelijkheden.

Op vandaag bestaan er fascinerende systemen die computergestuurd en sensorisch uw groengevel optimaal rapporteren. Dit laat ons toe het groeiproces perfect te kunnen volgen en de beplanting gepast te onderhouden. Voor de grondgebonden systemen voorzien wij steeds kwalitatieve klimsystemen.

Groengevel

Grondgebonden of niet-grondgebonden

 

Grondgebonden systemen: Dit zijn groengevels waarvan de planten hun worteling maken in de volle grond naast de gevel. Een zelfhechtende klimplant groeit zonder klimhulp langs de gevel naar boven. Een afstands- of indirecte begroeiing werkt zich via een klimhulp naar boven.

Niet-grondgebonden systemen: Dit zijn groengevels waarvan de planten wortelen in een groeimedium boven de grond. Dit kunnen hangplanten zijn, maar er bestaan ook ingenieuze systemen die op de gevel worden bevestigd, al dan niet met voorgekweekte plantjes. Dergelijke systemen vereisen meestal een automatische druppelbevloeiing.

De voordelen

Esthetiek

Groen schenkt rust

Microklimaat

Groengevels filteren grote hoeveelheden fijn stof en helpen het lawaai in de stad te dempen

Biodiversiteit

Groengevels bieden een verscheidenheid aan planten en dieren

Vocht

Gevelplanten - zeker de altijdgroene soorten - fungeren als een regenmantel

OPGELET:
Het is wel zo dat muren zonder spouw, waar last is van opstijgend vocht niet zijn aangewezen om een groengevel te plaatsen. De gevel kan immers niet voldoende uitdrogendoor een gebrek aan zonlicht.

Onderhoud

Afhankelijk van het type groengevel is het onderhoud intensief dan wel eerder beperkt.

Wortelontwikkeling

Bij systemen zonder klimplanten met zelfhechters komt aantasting zo goed als niet voor

OPELET:
Op muren en gevels in slechte staat met barsten en kieren plaatst men beter geen groengevel. Bepaalde soorten klimplanten zijn namelijk negatief fototroop, wat wil zeggen dat ze donkere plaatsen binnengroeien.

Types

Grondgebonden

Grondgebonden systemen zijn groengevels waarvan de planden hun worteling maken in volle grond naast de gevel. Een zelfhechtende klimplant groeit zonder klimhulp langs de gevel naar boven.

Een afstands- of indirecte begroeiing werkt zich via een klimhulp naar boven.

> Groengevels op een houten constructie
> Groengevels op een staaldraadsysteem
> Groengevels op  een staalraster
> Groengevels met zelfhechtende planten zonder klimhulp

Niet-grondgebonden

Niet-grondgebonden systemen zijn zijn groengevels waarvan de planten wortelen in een groeimedium boven de grond. Dit kunnen hangplanten zijn, maar er bestaan ook ingenieuze systemen die op de gevel worden bevestigd, al dan niet met voorgekweekte plantjes. Dergelijke systemenvereisen meestal een automatische druppelbevloeiing.

> Hangende groengevels: Hierbij worden hangplanten bovenaan de groengevel geplaatst.

> Met plantenbakken: Bij deze groengevels worden metalen plantenbakken gemonteerd tegen een staalconstructie aan de gevel. Vanuit de plantenbakken vertrekt een klimhulp waarlangs de planten naar boven klimmen.

> Prefab: Prefab groeiplanten bekleed met een clies waarin zakjes zitten. Hierin worden de planten voorgekweekt. Alles wordt bevestigd op een metaalconstructie aan de gevel.

> Bakjessysteem: Boven elkaar geplaaste bakjes met een overloopsysteem. In de bakjes zit een groeimedium waarin de planten kunnen groeien.

> Systeem met groeikern: één groeikern omgeven door een vlies. Hierin worden openingen gemaakt en plantjes ingeplant. Dit systeem wordt vooral toegepast voor groenafscheiding, vanwege zijn goede akoestische isolatie.