Wat is een groendak?

Een groendak is een ware tuin op uw dak. Ze worden beplant met verschillende soorten vegetatie en schenken uw dak een waardevolle uitbreiding van uw buitenbeleving. Groendaken bieden heel wat voordelen en worden vandaag ruim toegepast voor zowel private daken, in de school- en zorgsector, industrie en overheid.

Intussen werd in België het nut van groendaken goed begrepen. Een groendak verkleint de kans op overstroming sterk en verbetert het milieu op verschillende vlakken (luchtzuivering, temperatuurdaling, isolatie). De Vlaamse overheid kent dan ook subsidies toe voor het aanleggen ervan.

Groendaken

Vaak voorkomende termen:
Extensief of Intensief

 

Extensieve groendaken: Dit zijn de eenvoudigste en ook de meest voorkomende vorm. De term extensief omvat eigenlijk het onderhoud van het groendak. Bij een extensief groendak beperkt zich dit tot een jaarlijkse controle van het dak. De beplanting op een extensief groendak bestaat meestal uit sedum (vetplantjes), maar ook kruiden en grassen behoren tot de mogelijkheden. De gewichtsbelasting van een extensief groendak schommelt tussen de 75 kg/m² en 150 kg/m².

Intensieve groendaken: Ook hier verwijst de term 'intensief' naar het onderhoud. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de vegetatie. Bij deze groendaken worden echte tuinen gecreëerd, met onder meer bomen, heesters, vaste planen of grasmatten. Nagenoeg alles is mogelijk, zolang de draagstructuurvan uw dak sterk genoeg is. Intensieve groendaken hebben een gewichtsbelasting die kan oplopen tot meer dan 400 kg/m².

Semi-intensieve groendaken: Zijn een combinatie van bovenstaande groendaken. Dit zijn groendaken met een intensief karakter die toch niet al teveel onderhoud vergen. Bloemen- en lavendelweides zijn hiervan enkele voorbeelden.

De voordelen

Thermische isolatie in winter en zomer

Waterbuffering

Verplichting van een regenput kan wegvallen

Esthetische waarde

Uitzicht, kleurverandering tijdens seizoen

Biodiversiteit

Een groendak brengt leven op uw dak!

Een groene omgeving maakt mensen gelukkig!

U ontvangt subsidies

Types

Eénlaags systeem

Bij een éénlaags groendak wordt op de dakdichting substraat geplaatst en wordt daarna beplant of ingezaaid.

Een éénlaags groendak wordt niet meer geplaatst en wordt ook afgeraden door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Door het ontbreken van een drainagelaag kreeg men vaak te maken met verstopping en verzuring van het substraat.

Tweelaags systeem

Een tweelaags groendak bestaat uit een drainagelaag met daarop het substraat. De drainagelaag zorgt voor een betere waterevacuatie.

Dit systeem wordt vooral toegepast bij projecten waar het esthetische aspect geen primaire rol speelt (niet zichtbare daken). 

Drielaags systeem (3LS)

Dit is het meest kwalitatieve systeem. Een drielaags groendak bestaat uit een drainagelaag, een waterhoudende laag en een substraatlaag. De waterophoudende laag zorgt voor een extra waterreserve zodat de planten bij langere droogteperiodes niet direct droog komen te staan.
Hierdoor blijft het groendak langer groen en worden de plantjes merkbaar groter.

Welke daken komen in aanmerking?

Meestal vindt men groendaken terug op platte daken, maar ook op hellende daken kan men een groendak plaatsen. De belangrijkste aspecten waar men rekening mee moet houden bij de keuze van een groendak zijn de dakdichtingen en de draagstructuur. De ideale dakdichting bestaat uit EPDM, roofing of PVC en is FLL-gekeurd. FLL betekent zoveel als: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, het is een Duitse norm voor alleswat groendaken betreft. Als een dakdichting FLL gekeurd is, betekent dat eigenlijk dat ze wortelvast is. Dit is verplicht bij intensieve groendaken.

Extensieve groendaken kunnen wel geplaatst worden op een niet-gekeurde dakdichting, maar dan wordt er eerst een wortelwerende laag op de dakdichting geplaatst, dit is onder de vorm van een PE-folie.

De draagstructuur moet sterk genoeg zijn aangezien een groendak het gewicht op uw dak vergroot. Dit kan worden nagegaan door uw architect of door ons adviesbureau die uw dakstructuur berekent.

Materiaalkeuze / zelf groendak plaatsen

 

 

Garanties / service