S&G Dak en gevelgroen: een maatschapelijke rol?

14/02/2024

On the road

Dak en gevelgroen: een maatschappelijke rol?

Dirk Van de Waeter ontvangt mij op zijn nieuwe vestiging in Aalter. In zijn bureau tref ik meteen het onderwerp van ons gesprek aan: een groenwand. Als gepassioneerd ondernemer steekt Dirk meteen van wal en beschrijft hij hoe Vice Verda 15 jaar geleden is ontstaan.

Mathias Gysbrechts, consulent Tuinaanleg

 

Familiebedrijf.

“Vice Verda is een echt familiebedrijf”, begint Dirk. “Mijn zoon Sam legde de fundamenten van Vice Verda. Vooraleer hij dit deed voltooide hij eerst een bacheloropleiding Groenmanagement en was hij drie jaar werkzaam als tuinaannemer. Ikzelf heb een verleden als commercieel directeur bij een bedrijf gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige materialen voor dakbedekking.  In deze functie was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken had met waterdichting op platte daken. In het verleden werd er niet veel ingezet en nagedacht over dak- en gevelgroen.” Toch was Dirk al van mening dat er op een plat dak meer kon gerealiseerd worden dan alleen het plaatsen van een zwarte roofing. Bijgevolge verdiepte hij zich dan ook in de materie.

Wegens het commercieel succes van de firma van Sam en de hoeveelheid werk die dat met zich meebracht, besloot Dirk medevennoot te worden en in te staan voor de verdere uitbouw en professionalisering  van Vice Verda. Sam werd zo op organische wijze het ‘operationele opperhoofd’ van de firma. Vanwege de voortdurende groei van het bedrijf, vervoegden ook zoon Tim - als verantwoordelijke voor het gevelgroen - en dochter Kaat de rangen. Op dit moment rekent de firma op een tiental goed opgeleide en enthousiaste medewerkers.

 

Het belang van dak- en gevelgroen.

Een van de punten waar Dirk de nadruk op legt in ons gesprek is ‘het belang van dak en gevelgroen’. “Gelukkig is er wel degelijk een bewustzijn om meer te doen met groen dan wat we er traditioneel mee deden.” Gepassioneerd wordt mij uitgelegd dat elke m2 groen een bijdrage levert aan de strijd tegen klimaatverandering. “Klimaatextremen komen vaker voor. Herhaaldelijk zien we weken aan een stuk geen druppel water. Het tegenovergestelde zien we ook op steeds frequentere basis. Daardoor gaat de maatschappij zich automatisch afvragen hoe we daar iets aan kunnen doen.” Gelukkig zijn er tal van oplossingen om deze problematieken aan te pakken en een urbane omgeving leefbaarder en groener te maken. “Juist daarom realiseert Vice Verda zowel extensieve en semi-intensieve groendaken tot en met volledige daktuinen al dan niet inclusief retentiecapaciteit zowel voor bedrijven als particulieren. Groenwanden en grondgebonden gevelgroen maken dan ook een wezenlijk onderdeel uit van de verduurzamingstrategie. Installeert Vice Verda een groenwand, dan is dat broodnodige groenoppervlakte gewonnen.”

 

 

Een maatschappelijke rol!

 

Op de vraag wat de belangrijkste pijlers in hun firma zijn reageert Dirk dat het voor hen finaal draait om het vervullen van een maatschappelijke rol. “We willen een ecologische visie delen en uitrollen. Als aannemer heb je naast een commercieel belang ook een maatschappelijke rol te vervullen. Dat betekent dat we zeer hard inzetten op kwaliteit en nazorg, want uiteindelijk zal pas het einddoel bereikt zijn als we een tevreden klant achterlaten.”

 

 

Projecten om trots op te zijn!

 

Uiteraard is Dirk bereid om de volgens hem 3 mooiste projecten toe te lichten die Vice Verda de afgelopen jaren realiseerde

 

 

Delhaize in Sint-Eloois

 

“Het meest uitdagende aan dit project was de tijdsdruk. In slechts 3 maanden hebben we op deze locatie meer dan 200m2 gevelgroen, oftewel een prachtige 'living wall,' gerealiseerd, die zich uitstrekt tot een hoogte van 12 meter. . Wanneer de klanten toekomen, valt de toegang tot de winkel op, die geaccentueerd wordt door 2 zuilen. Zowel aan de Noord, oost, zuid- en westzijde werd er toegezien op de plaatsing van een geselecteerde beplanting. Het is evident dat je aan de noordzijde van de groenmuur niet dezelfde beplanting kan voorzien als aan de zuidkant. Zeer belangrijk was om in deze omstandigheden rekening te houden met zowel de hoogte als de winderosie, die op de living wall inspelen. Specifiek aan deze opstelling is dat bepaalde oppervlakten niet worden blootgesteld aan rechtstreeks daglicht. Als oplossing is er dan ook voorzien in extra lampen die het daglicht nabootsen. Zouden we dit niet doen, dan loop je kans dat er gedeelten van de wand in donkerdere periodes  afsterven door een tekort aan zonlicht. Dit project is gerealiseerd net voor de zomer van 2022, waarna in juli een bloedhete hittegolf volgde. Nadien feliciteerden de opdrachtgevers, de familie De Witte, ons vanwege het geslaagde resultaat en de weinige uitval. Wil je zien wat Vice Verde kan, kom dan zeker dit project bewonderen!”

 

 

Farmaceutisch bedrijf

 

“Dit project vormt een mooi voorbeeld van wat je kan bereiken met een intensieve daktuin en een groengevelproject. Wat dit project zo bijzonder maakt is de combinatie van de geïntegreerde spiegel met de living Wall constructie en daarnaast de afgewerkte grondgebonden beplanting. Ook de realisatie van de binnentuinen van het complex werd aan ons toegewezen. Die hebben we  op een organische manier vormgegeven. Wanneer je voor een multinational als Pfizer werkt is de grootste uitdaging om als aannemer te voldoen aan al de veiligheidsmaatregelen die de klant oplegt. Om een voorbeeld te geven: vooraleer je binnenkomt moet je in eerste instantie een examen van een half uur afleggen. Moet er tijdens de werken worden geslepen en komen er vonken vrij, dan moet je een gepaste brandvergunning kunnen voorleggen. Ik kan stellen dat we  in het onderdeel veiligheid ook met bravoure zijn geslaagd!”

 

 

The Green Nieuwpoort

 

“Momenteel zijn we dit project aan het voltooien. Het doel van het project is om een intensieve daktuin met fietsenstalling te realiseren. In de binnen patio op grondniveau creëerden we een binnentuin, waarbij maar een beperkte substraatdikte kan worden voorzien. We hebben voorgesteld om een beregening te voorzien en de klant is daarop ingegaan. Op de verdiepingen 3 tot 6 zijn we – as we speak - volop bezig met het voorzien van plantenbakken uitgerust met een retentiesysteem en irrigatie en afgewerkt worden met de gepaste beplating. De plannen zijn van de hand van architect Erik De Waele

S&G Dak en gevelgroen: een maatschapelijke rol?